Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngày 15/5/2023

Quyết định số 11/QĐ-HĐTS của Hội đồng tuyển sinh năm 2023, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức chính quy năm 2023 theo phương thức kết quả học tập THPT lớp 12

 

  • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngày 04/5/2023

    Quyết định số 10/QĐ-HĐTS của Hội đồng tuyển sinh năm 2023, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức chính quy năm 2023 theo phương thức kết quả học tập THPT lớp 12

  • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngày 17/4/2023

    Quyết định số 09/QĐ-HĐTS của Hội đồng tuyển sinh năm 2023, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức chính quy năm 2023 theo phương thức kết quả học tập THPT lớp 12

  • Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển ngày 03/4/2023

    Quyết định số 08/QĐ-HĐTS của Hội đồng tuyển sinh năm 2023, về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng, hình thức chính quy năm 2023 theo phương thức kết quả học tập THPT lớp 12