Thông báo Liên thông đại học UEH (Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh (xét tuyển) Khóa 29.1 - Liên thông Đại học đợt tháng 12 năm 2023