Tin tức - Sự kiện

Tập huấn Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (Ngày 01/6/2018)

Phòng Thanh tra & ĐBCL | 18/07/2018
|

Vào ngày 12/10/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận và cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục theo Quyết định số 122/QĐ-CEA.UD của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng với kết quả đạt 50/55 tiêu chí (tỉ lệ 90,91%). Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai trường cao đẳng trong cả nước, và là trường đầu tiên của Tp. Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục.

Kết quả trên là một bước phát triển giúp Nhà trường tiến tới kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nhằm khẳng định vị thế của Nhà trường trong ngành giáo dục. Từ đó, Nhà trường đã tổ chức thành công buổi tập huấn các tiêu chí/tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo vào ngày 01/6/2018 dưới sự tư vấn của TS. Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục – Đại học Sư phạm. Buổi tập huấn đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự.

Những hình ảnh ghi nhận được

|