TRI ÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đoàn Thanh niên | 20/11/2021

HỘI THI “HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI NGHỀ” LẦN 11 NĂM 2019

Đoàn Thanh niên | 15/05/2019
Hội thi “Học sinh, Sinh viên Giỏi nghề” lần 11 năm 2019 nhằm bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy trong học sinh, sinh viên để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.