Vòng chung kết cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2016"

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 13/04/2016
Ngày 9 tháng 4 năm 2016 được sự cho phép của Nhà trường, Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã tiến hành tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Học sinh - Sinh viên giỏi Khoa Quản Trị Kinh Doanh năm 2016"...

Hội thảo khoa học lần 2 năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 13/04/2016
Hội thảo khoa học chủ đề "Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC" ngày 16 tháng 3 năm 2016

Hội thảo khoa học lần 1 năm học 2015 - 2016

Khoa Quản trị - Kinh doanh | 12/03/2016
Hội thảo khoa học chủ đề "Thiết kế một số phương pháp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn" ngày 17 tháng 2 năm 2016