Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phòng Quản trị cơ sở vật chất | 18/08/2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Phòng Quản trị cơ sở vật chất | 28/04/2022

Thông báo chuyển đổi Trang thông tin điện tử sinh viên

Phòng Quản trị cơ sở vật chất | 28/01/2022

Thông báo bán thanh lý tài sản đợt 2 năm 2021

Phòng Quản trị cơ sở vật chất | 25/01/2022

Thông báo kế hoạch tổ chức giữ xe tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

| 10/03/2021
Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức giữ xe của nhà trường tại địa chỉ 33 Vĩnh Viễn, P2, Q10, TP.HCM

Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề Quản trị khách sạn và Nghề Hướng dẫn du lịch

| 22/12/2020
Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề Quản trị khách sạn và Nghề Hướng dẫn du lịch (Đã công bố trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)

Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics"

| 03/12/2019
Thông báo tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu "Mua sắm thiết bị 05 phòng học ngoại ngữ" và đấu thầu rộng rãi hạng mục "Mua sắm thiết bị bổ sung kho hàng mô phỏng ngành Logistics"

Thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất"

| 29/10/2019
Thông báo mời chào giá tư vấn "Thẩm định giá"; tư vấn "Lập hồ sơ yều cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất"; tư vấn "Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất"

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"

| 07/03/2019
Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chào hàng cạnh tranh "Cung cấp dịch vụ giữ xe năm 2019"