Lễ kết nạp Đảng viên cho 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quang Minh thuộc Chi bộ 3; Đồng chí Lê Phương Bình và Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy thuộc Chi bộ 5

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 08/09/2023
Ngày 06 tháng 9 năm 2023 Chi bộ 3 kết hợp cùng Chi bộ 5 đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quang Minh thuộc Chi bộ 3; Đồng chí Lê Phương Bình và Đồng chí Nguyễn Thị Tường Vy thuộc Chi bộ 5.

Chuyến đi Về nguồn 2023

Đảng bộ | 04/05/2023

Chi bộ 2 kết hợp cùng Chi bộ 4 tiến hành tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 3 đồng chí

Đảng bộ | 10/02/2023
Đồng chí Đinh Quốc Anh thuộc Chi bộ 2; Đồng chí Trần Thị Thảo Hương và Đồng chí Lê Lưu Thanh Vân thuộc Chi bộ 4

10 video ca khúc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 14/01/2022
Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM