Giới thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - TUYỂN SINH

Trường CĐ Kinh Tế HCM | 24/11/2021
|

 

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

STT HỌ VÀ TÊN NHÂN SỰ CHỨC VỤ EMAIL
1 Nguyễn Thụy Vương Khanh Giám đốc khanhntv@kthcm.edu.vn
2 Trần Lâm Phương Uyên Nhân viên uyentlp@kthcm.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Thuyết Nhân viên thuyetnt@kthcm.edu.vn
4 Nguyễn Thị Kim Mến Nhân viên menntk@kthcm.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 08.8833.0108 | 08.8833.0608

Gmail: truyenthongtuyensinh@kthcm.edu.vn

Địa chỉ và thông tin Fanpage:

  • Fanpage trung tâm quản lý: www.facebook.com/kthcm.edu.vn
  • Địa chỉ văn phòng của Trung tâm: Phòng A105, toà nhà A,  33 Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: Từ thứ hai đến thứ bảy (trừ các ngày Lễ, Tết)

  • Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00
  • Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

Các biểu mẫu, đề xuất: bit.ly/denghihotro_ttts

 

|