Giới thiệu

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn | 04/06/2023
|

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028. Gồm có 07 đồng chí:

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch

Liên hệ: xuannt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Phan Trương Hiếu - Phó Chủ tịch, phụ trách thi đua, tổ chức 

Liên hệ: hieupt@kthcm.edu.vn

 

Đồng chí Dương Đoàn Bảo Trâm - Ủy viên BCH, Kế toán CĐCS

Liên hệ: tramddb@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên BCH, Thủ quỹ CĐCS

Liên hệ: thaontp@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Lê Thị Trang - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công, phụ trách tuyên truyền

Liên hệ: Tranglt@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Phạm Việt Đăng - Ủy viên BCH, phụ trách phong trào

Liên hệ: dangnpv@kthcm.edu.vn 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thảo - Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Văn thư CĐCS

Liên hệ: thaontt@kthcm.edu.vn

 

 

|