Tết Holiday - 21/01/2016

Khoa Ngoại ngữ | 18/01/2016
Buổi gặp gỡ chủ đề Tết Holiday vào ngày 21/01/2016

Buổi sinh hoạt chủ đề Sports

Khoa Ngoại ngữ | 06/01/2016
Thông tin về buổi sinh hoạt ngày 10/01/2016 chủ đề Thể thao

HALLOWEEN - A NIGHT IN GHOST TOWN

Khoa Ngoại ngữ | 25/05/2020

NGÀY HỘI SPEAKING DAY 29/12/2019

Khoa Ngoại ngữ | 25/05/2020
Vài hình ảnh về ngày hội Speaking Day.

Spelling Bees

Khoa Ngoại ngữ | 17/07/2018